Home Eindtijd Artikelen Contact
 
 

Buitenaardsen saboteerden onze raketten


  

  dagen geleden ging
de stichting van het

Pleiadische tijdperk
van start en sinds
dagen is de invloed van de
9 onderwerelden van het oude tijdperk tanende.

 


"Buitenaardsen saboteerden onze raketten"

Zo kopt "Dag in Dag uit" in de Volkskrant van 29 september 2010. Het nieuws is niet zozeer het nieuwsfeit zelf, maar het gegeven dat dit eindelijk in de mainstream-media verschijnt naar aanleiding van een persconferentie in Washington! Hieronder volgt een letterlijke weergave van de tekst door Thomas van der Kolk:

Buitenaardse wezens hebben nucleaire complexen van de Amerikanen en de Britten geļnfiltreerd om kernraketten te saboteren. Dat hebben zes Amerikaanse oud-officieren en een onderofficier bekendgemaakt op een persconferentie in Washington.

De gepensioneerde militairen, afkomstig van de Amerikaanse luchtmacht, hebben naar eigen zeggen ooggetuigeverslagen verzameld van meer dan 120 militairen. Daaruit zou onder meer blijken dat enkele kernraketten een storing vertoonden op het moment dat er een 'schijfvormig object' over een militair complex vloog. De recentste waarneming zou dateren van 2003.

Ook de oud-officieren zelf hebben onverklaarbare dingen gezien. Kapitein Robert Salas deed tijdens de persconferentie verslag van een incident op Malmstrom Air Force Base in Montana in 1967. Een object zweefde boven het complex, waarna tien raketten om onverklaarbare reden zouden zijn stilgelegd. 'Een week later gebeurde precies hetzelfde. Blijkbaar hebben deze objecten - waar ze ook vandaan mogen komen - een grote interesse in onze raketten. Persoonlijk denk ik dat de objecten niet van Aarde afkomstig zijn.'

Volgens Salas heeft de Amerikaanse luchtmacht hem destijds verboden over de incidenten te spreken. 'Het leger liegt over de veiligheid van onze bases voor wat betreft deze niet-geļdentificeerde objecten, en wij kunnen dat bewijzen.'

Ook de RAF-luchtmachtbasis Bentwaters nabij Ipswich zou zijn getroffen door een aanval van de buitenaardse wezens. Kolonel Charles Halt maakt gewag van UFO's die het complex met lichtstralen beschenen. Op de radio hoorde hij even later dat ze zouden zijn geland in het gebied waar de nucleaire wapens waren opgeslagen. Halt denkt dat de geheime diensten de incidenten onder het tapijt proberen te vegen.

De groep officieren wil binnenkort gehieme overheidsdocumenten openbaar maken, die definitief moeten bewijzen dat de 'marsmannetjes' al sinds 1948 regelmatig met kernwapens hebben gerommeld.

Ook de Daily Telegraph en het Nieuwsblad hebben dit dinsdag 28 september gepubliceerd, terwijl op 27 september de persconferentie is uitgezonden door CNN. De oud-officier die het woord voert bezigt de woorden "Vrijgegeven geheime documenten van de Amerikaanse regering en getuigenissen van oud-militairen en gepensioneerd militair personeel bevestigen boven alle twijfel verheven de realiteit van doorlopende infiltraties van UFO's op nucleaire wapenterreinen".

Het valt me wel op dat de afgelopen zeven jaar de openbaring van dit soort feitenmateriaal nog altijd niet tot de massa door is gedrongen, doordat massamedia aan dit soort feiten nog altijd geen aandacht besteden. Het gebeuren in september 2010 lijkt wat dat betreft een eenmalige gebeurtenis te zijn geweest.

© Marc Smulders

Last update: May 24, 2016