Home Eindtijd Artikelen Contact
 
 

Graancirkels verwijzen naar negende onderwereld


  

  dagen geleden ging
de stichting van het

Pleiadische tijdperk
van start en sinds
dagen is de invloed van de
9 onderwerelden van het oude tijdperk tanende.

 


De 9 onderwerelden

Het is de verdienste van de Maya-onderzoeker Carl Johan Calleman geweest die als eerste het concept van de 9 onderwerelden in het Maya-onderzoek heeft geÔntroduceerd. Dit heeft betrekking op 9 steeds korter wordende tijdperken die allemaal op de einddatum tot een voltooiing komen. Ik heb deze theorie in de loop van de tijd op een zestal punten bijgesteld:

- De einddatum valt niet op 28 oktober 2011, zoals Calleman beweert, maar op 28 oktober 2016.

- Het voorlaatste tijdperkje, de negende onderwereld, omvat niet 234 of 260 dagen, maar ruim 260 weken of feitelijk precies 5 jaar. Dit is in overeenstemming met het principe van de schepping (zogenaamde 13:20-codering) en is tevens ongeveer 5 Tun en 7 tzolkin-cycli.

- De oprichting van de wereldboom van een onderwereld, de periode gedurende welke een tijdperk wordt gecreŽerd, behelst een bepaalde tijdsperiode. Voor de negende onderwereld is dat circa 1Ĺ maand of de periode van 16 september tot en met 28 oktober 2011. Toeval bestaat niet en de datum 28 oktober is dus om die reden toch belangrijk: het was de voltooiing van wat in Maya-terminologie de "oprichting van de wereldboom" wordt genoemd. Het behelst in dit geval de oprichting van de wereldboom van de negende onderwereld.

- De negende onderwereld is geen "bewustzijnsgolf", maar net als elke andere onderwereld staat deze in het teken van een verdere afscheiding van de bron, waarbij macht en controle een steeds grotere rol spelen.

- De "wetenschap" van de Maya's is geen statische, maar een dynamische wetenschap. Bij de overgang naar het nieuwe tijdperk van licht en liefde ontstaat er ook een andere relatie met de Tzolkin-kalenders. De relatie met de Tzolkin die Calleman veronderstelt is trouwens ook speculatief en strookt niet met het Maya-onderzoek uit de klassieke tijd!

- De "voltooiing van de schepping" op de einddatum is in verband te zien met de tijdspiraal. Deze is in de periode van 1 tot 8 maart 2013 omgekeerd. Vanaf die datum zijn 9 nieuwe onderwerelden gecreŽerd die na het einde van de negende onderwereld van het oude tijdperk manifest kunnen worden. De dualiteit wordt daarbij niet opgeheven, maar het gaat om de verbinding van tegenpolen: Dit is het principe van liefde.

Het kon natuurlijk niet uitblijven: zoals ook het begin van de achtste onderwereld in het graan is verschenen, kondigden de graancirkelmakers tevens het feitelijke begin van de negende onderwereld alsmede het einde en de duur van de negende onderwereld aan. Hierin zijn een tweetal graancirkels die in 2011 zijn verschenen belangrijk:


Graancirkel verwijst naar 28 oktober ťn periode die daarna komt

Op vrijdag 22 juli 2011 werd de volgende graancirkel gevonden:

Zie ook deze foto's.

Opmerkelijk is de wijze waarop het graan plat ligt: dit is een spinnenwebstructuur die verwijst naar een graancirkelformatie van een spinnenweb die al op 10 august 1994 in het graan is verschenen! Zie deze foto.

De datum van die formatie en de vijf lagen verwezen primair naar het begin van de 8ste onderwereld op 10-11 augustus exact 5 jaar later. Daarnaast verwees de formatie naar de voltooiing van de oprichting van de wereldboom op 11 augustus van het jaar 3114 voor Christus alsmede het begin van de 9de onderwereld precies 24 Tzolkin-cycli na de datum van de formatie. Het spinnenweb staat symbool voor het web van macht en controle dat zich steeds verder sluit en waaraan alles en iedereen steeds meer onderworpen worden naarmate de onderwerelden zich verder ontwikkelen.

De vijf lagen van de piramiden van deze nieuwe formatie verwijzen ook naar vijf jaar; het verwijst naar de vijf jaar van vanaf de voltooiing van de stichting van de wereldboom van de negende onderwereld op 28 oktober 2011 tot het einde daarvan (en van de andere onderwerelden) op 28 oktober 2016.

Getalsmatig ziet deze formatie er als volgt uit:

Er zijn 10 dubbele piramiden. Daarnaast vinden we in het centrum 8 punten. Het centrum van de formatie heeft een nauwe overeenkomst met het symbool voor het getal 20 in Maya-taal ("winik"). Dit vinden we met name vaak terug op de monumenten wanneer het dagnummer van de maand boven de 20 ligt. Wanneer hier een soortgelijke interpretatie van toepassing is, dan hebben de 8 punten van de er omheen liggende segmenten in combinatie met het getal 20 betrekking op het getal 28 en dag 28 van een maand. Gezien de verder 10-voudige structuur van de formatie, is het dan voor de hand liggend dat het betrekking heeft op de 10de maand oktober of 28 oktober dit jaar, zijnde 2011: de datum die verwijst naar de voltooiing van de oprichting van de wereldboom van de negende onderwereld!

Toch is er nog een probleem met deze interpretatie, want de 8 punten bestaan niet uit 16, maar 17 segmenten. Naast 8 + 20 = 28, kunnen we dus ook nog 17 + 20 = 37 als getal onderscheiden. Beiden getallen hebben een relatie met de tzolkin. De tzolkin-cyclus (260 dagen) kan ingedeeld worden in 5 perioden van 52 dagen of 4 perioden van 65 dagen. De relatie met de tzolkin bestaat verder daarin dat de periode van 5 jaar slechts een week langer is dan 7 tzolkin-cycli. De relatie met het getal 28 vinden we in het gegeven dat de periode van 7 tzolkin-cycli gelijk is aan 28 ◊ 65 dagen. De relatie met 37 en 52 vinden we als we uitgaan van de datum van de formatie, want 37 ◊ 52 dagen is op een dag na 275 weken en dat is de periode van de datum van de formatie tot 28 oktober 2016.

De vrijdag waarop deze formatie is gevonden verwijst naar het begin van de negende onderwereld op vrijdag 16 september 8 weken later, de voltooiing op vrijdag 28 oktober, 14 weken na de datum van de formatie, en de einddatum van de negen onderwerelden, vrijdag 28 oktober 2016. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook de volgende formatie een week later op een vrijdag is gevonden:


Draak verwijst naar begin negende onderwereld en de duur van deze onderwereld

Op vrijdag 29 juli werd de volgende draak in het graan gevonden:

Zie ook deze foto.

De formatie stelt een draak voor en daarom ligt hier een relatie met de zogenaamde drakenkop en drakenstaart. Dat zijn twee tegenover elkaar liggende punten in de dierenriem waarbij de zons- en maansverduisteringen plaatsvinden (bij nieuwe of volle maan). Getalsmatig en in relatie tot de kosmos ziet de formatie er als volgt uit:

De formatie telt 29 cirkels en dat past exact bij de periode van 5 jaar = 1827 dagen van de negende onderwereld, want dat is 29 ◊ 63 dagen. Daarbij is 63 dagen = 9 weken de cyclus gedurende welke alle mogelijke combinaties van de zogenaamde negen heren van de nacht en de zeven dagen van de week worden doorlopen.

Het centrum van de draak laat een verband met de drakenkop en drakenstaart zien. Dat verband treedt op gedurende de 19de periode van 63 dagen, geteld vanaf 28 oktober 2011 (zie afbeelding). Nagenoeg precies halverwege deze periode (op 4 januari 2015) stond de zon in een samenstand met Pluto precies vierkant op de drakenkop en drakenstaart. Bovendien stond toen Uranus in een samenstand met de de drakenstaart. Op het einde van de negende onderwereld, op 28 oktober 2016, staat de drakenstaart echter in een samenstand met Neptunus in een oppositie met de drakenkop en dat is de reden waarom de tong van de draak een zeer sterke gelijkenis heeft met het symbool voor Neptunus!

De formatie telt ook nog 48 punten en het duurde precies 48 dagen, gerekend vanaf de datum van de formatie tot de datum van de rode draak (Imix, Kosmische Tzolkin, 15 september), die een dag vooraf gaat aan het begin van de stichting van de negende onderwereld. Echter, wanneer we 48 ◊ 40 dagen tellen vanaf de dag van de formatie komt dat met een dag verschil uit bij de einddatum van 28 oktober 2016. Die periode is tevens exact 65 lunaire maanden.

© Marc Smulders

Last update: May 23, 2016