Home Eindtijd Artikelen Contact
 
 

Tornado-uitbraken V.S. reactie van de natuur op harmonisatie


  

  dagen geleden ging
de stichting van het

Pleiadische tijdperk
van start en sinds
dagen is de invloed van de
9 onderwerelden van het oude tijdperk tanende.

 


Inleiding

Speculaties dat de frequentie van natuurrampen toeneemt gedurende de eindtijd komen we veelvuldig tegen. Mogelijk nog belangrijker is de vraag wat natuurrampen betekenen in het hogere plan dat zich voor ons aan het ontvouwen is en de afstemming op de energieŽn/veranderingen die zich in de komende maand afspelen. Dit artikel eindigt dan ook met een lijstje met belangrijke data om bij stil te staan. Daarnaast ga ik in op de "timing" van de recente dubbele tornado-uitbraak in de Verenigde Staten in samenhang met de harmonisatie die zich voordoet in de aanloop naar het nieuwe tijdperk.

De essentie van het einde van de Maya-kalenders, de eindtijd, is dat aan de steeds verdere verwijdering van de natuur en van onze eigen innerlijke kern een halt wordt toegeroepen. Het is dan niet onlogisch dat de aarde en de natuur als levende mechanismen een reactie vertonen op de scheppende krachten die een harmonisatie tot doel hebben.


Het proces van harmonisatie

Uiterst belangrijk is daarin de harmonisatie en herschikking die plaats hebben gevonden ten aanzien van de onder Maya-adepten beroemde "Tzolkin-kalenders" (meervoud), die niets anders zijn dan manifestaties van de scheppende krachten van godheden. De harmonisatie daarvan heeft in twee stappen plaatsgevonden op twee opeenvolgende schrikkeldagen (zie verder dit artikel):

29 februari -

1 maart 2008:

Overschakeling van een dualistisch kalendersysteem naar een harmonische verbinding/samenwerking

29 februari -

1 maart 2012:

Gelijkschakeling van deze kalenders met de zogenaamde Tun ("religieus jaar" van 360 dagen).


Reacties van de natuur

Opvallend is dat er op 1 maart 2008 een enorme orkaan, genaamd Emma, over Europa raasde. Deze eiste 12 dodelijke slachtoffers in centraal Europa. In dat opzicht hield ik rekening met een soortgelijke reactie rond de dag van 1 maart 2012. Dit blijkt zich nu echter in de Verenigde Staten te hebben afgespeeld. We krijgen nu het volgende beeld:

Datum Gebeurtenis Opmerking
1 maart 2008 Orkaan Emma (Europa), 12 doden Hoogtepunt orkaan
29 februari 2012 39 tornado's (V.S.), 13 dodelijke slachtoffers Eerste tornado's in de nacht van 28 op 29 februari (maar vrijwel allen op 29 februari Universele Tijd)
1 maart 2012 3 tornado's, geen slachtoffers slechts geringe schade
2 maart 2012 61 tornado's, 40 dodelijke slachtoffers Volgens Tzolkin eerste "rode" dag (staat voor initiatie) na gelijkschakeling. Aantal is inclusief 5 kleinere tornado's op 3 maart.

De koppeling van de Mayaanse Tzolkin-kalenders met de Tun-cyclus na de schrikkeldag in 2012 betekent in feite tegelijkertijd de ontkoppeling op korte termijn met de Gregoriaanse kalender. Daarmee komt een zeer belangrijke verschuiving tot stand waarbij het westers-imperialistisch, kapitalistische systeem (dat niet is los te zien van de scheppende kracht die onder de Gregoriaanse kalender schuil gaat) het onderspit delft. Om deze reden is het dan ook niet verwonderlijk dat we een "handje geholpen worden" doordat de natuur in West-Europa en de VS zich roert ... Het accent ligt nu op de V.S. als zijnde de motor van dit systeem.

Daarbij moeten we bedenken dat we een zeer "geweldadig" jaar achter de rug hebben: Het tornadoseizoen van 2011 veroorzaakte in de V.S. 552 dodelijke slachtoffers, precies 10 keer zoveel dan de gemiddelde jaarlijkse slachtoffers in de periode van 1980 tot en met 2010. In de periode van 25 tot en met 28 april 2011 vond de grootste ooit geregistreerde tornado-uitbraak plaats. Als kers op de slagroomtaart werden het Caribisch gebied en de VS eind augustus ook nog eens getroffen door de orkaan Irene die zelfs New York niet ongemoeid liet.

Tel daarbij op dat de nieuwe destructieve tornado-uitbraak zo vroeg in het jaar een vrij zeldzaam verschijnsel is en het de eerste keer in de geschiedenis van de V.S. is dat er zoveel (53) dodelijke slachtoffers zijn gevallen in de periode van 28 februari tot en met 2 maart. Nemen we het ruimer en betrachten we de periode van 20 februari tot en met 10 maart, dan staat deze uitbraak op de derde plaats in de geschiedenis van de V.S.. Wanneer we dat combineren met het gegeven dat ook 1 maart 2008 met een orkaan gepaard ging (zij het in Europa), dan wordt duidelijk dat hier inderdaad de regie van de schepper onder schuil gaat.

Het ligt dan ook voor de hand dat dit slechts het voorspel is van een verdere afbraak van alles dat de mens heeft gecreŽrd om zijn medemens en de natuur uit te buiten. Dit muisje zou nog wel eens een venijnig staartje kunnen krijgen ...

© Marc Smulders

Last update: May 23, 2016