Home Eindtijd Artikelen Contact
 
 

De 91 cirkels rondom de ellips van formatie Italië


  

  dagen geleden ging
de stichting van het

Pleiadische tijdperk
van start en sinds
dagen is de invloed van de
9 onderwerelden van het oude tijdperk tanende.

 


91 cirkels

Het zonnestelsel van de formatie wordt omgeven door 18 groepen. Deze omvatten 18 × 5 = 90 cirkels plus nog een extra cirkel die naar het rechter deel van de formatie verwijst. Het totaal aantal cirkels rondom de ellips is dus 18 × 5 + 1 = 91 cirkels:

Relatie met benaming van Sedna

De officiele benaming van Sedna is 90.377 Sedna. Er blijken nu opmerkelijke relaties te bestaan tussen het getal 91 van de formatie en het nummer 90.377 dat aan Sedna is toegekend, want:

90.377 = 7 × 12.911

Hierin komt het nummer 91 voor. Wanneer we vervolgens dat getal 91 er uit halen door het getal 12.911 als volgt te schrijven:

12.911 = 12.001 + 910

resteert een getal dat na ontbinding in factoren wederom een relatie heeft met het getal 91, want:

12.001 = 11 × 1.091

Wanneer we er tenslotte bij 1.091 één bij optellen is dat getal door 91 deelbaar (14 × 91 = 1092).


Relatie met gulden snede

De ellips van de formatie blijkt een verhouding te hebben van de gulden snede φ (circa 1,618 zie afbeelding). Dit heeft een relatie met de zogenaamde rij van Fibonacci, ook wel de groeireeks genoemd; dit is een reeks getallen waarbij elk getal steeds gelijk is aan de som van de voorgaande twee getallen. Daarbij zijn de startwaarden van de rij van Fibonacci gelijk aan 1, 1:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, ...

De rij van Fibonacci heeft als eigenschap dat de verhouding van twee opeenvolgende getallen in steeds betere benadering gelijk is aan de gulden snede. De laatste drie cijfers 377 van het nummer van Sedna (90.377) komen overeen met het veertiende getal in de rij van Fibonacci.

Daarnaast hebben de eerste twee cijfers (90) een relatie met de 90 + 1 cirkels aan de rand van de ellips.


Relatie met alarmnummers!

Opmerkelijk is de relatie met alarmnummers waarnaar 12.911 verwijst, want 911 is het alarmnummer van de V.S. en Canada. Wanneer we vervolgens naar aanleiding van het getal 91 van de formatie daarin het getal 91 voorop plaatsen door de 12 van 12.911 naar achteren te verplaatsen, krijgen we 91.112. Nu vinden we naast het Amerikaanse alarmnummer 911 het Europese alarmnummer 112!

Zal Sedna de nodige alarmbellen doen rinkelen?

© Marc Smulders

Last update: September 20, 2016