Home Eindtijd Artikelen Contact
 
 

De relatie met Praesepe (sterrenhoop Kribbe) en de Tzolkin


  

  dagen geleden ging
de stichting van het

Pleiadische tijdperk
van start en sinds
dagen is de invloed van de
9 onderwerelden van het oude tijdperk tanende.

 


De relatie van de formatie in Italië met de Tzolkin

Inmiddels weten we dat het zonnestelsel naar 14 december 2012 verwijst. Aanvullende feiten in relatie tot het zonnestelsel (in het linker deel van de formatie) creëren het beeld dat ook de relatie met de Tzolkin belangrijk is, waarbij een relatie gevonden wordt met 45 of 5 Tzolkin-cycli. Daarnaast is het zo dat 14 december 2012 slechts één dag na nieuwe maan viel: het markeerde het begin van een nieuwe maand. Combineren we dat gegeven, dan is van belang dat de periode van 5 Tzolkin-cycli (1300 dagen) nagenoeg overeenkomt met 44 lunaire maanden (gemiddeld 1299,35) dagen. Daarbij zij opgemerkt dat een en ander alleen geldt vanwege enerzijds het gegeven dat ten aanzien van de Dreamspell alsmede de Kosmische Tzolkin gedurende de periode tot en met 2012 de schrikkeldag niet meetelt (deze had dezelfde signatuur als 28 februari). Echter na 2012 telt de schrikkeldag wel altijd mee: dus 1300 dagen is ook echt 1300 dagen waarin de schrikkeldag in 2016 (29 februari) gewoon meedoet. Uitgaande van die gegevens komen we dan uit op 6 juli 2016 als zijnde de datum waarnaar wordt verwezen.


De relatie met de sterrenhoop Praesepe (Kribbe)

Daarbij is van belang dat de formatie nog een extra aanwijzing bevat dat we dat zo moeten betrachten. De "formatiezon" van de formatie heeft namelijk nagenoeg dezelfde declinatie als de sterrenhoop Praesepe, die ook Kribbe wordt genoemd. Die Kribbe symboliseert enerzijds een bijzondere geboorte. Anderzijds is de nummering en positie van die sterrenhoop een belangrijke clou. Immers, in de in de astronomie bekende Messiercatalogus heeft Praesepe nummer M44. Dat lijkt te verwijzen naar de 44 lunaire maanden. Daarnaast staat Praesepe op een declinatie van nagenoeg 20 graden.

Bovenstaande afbeelding maakt ook duidelijk dat indien we een lijn trekken van de formatiezon naar de plaats waar de ecliptica de declinatie van 20 graden kruist (groene stippellijn in bovenstaande figuur) het midden daarvan precies samenvalt met Praesepe (Kribbe). Verder is de zogenaamde rechte klimming van Praesepe precies 8 uur en 40 minuten. Daarbij kunnen we uren omzetten naar graden, waarvoor geldt dat 24 uur gelijk is aan 360 graden. Dan blijkt dat 8 uur en 40 minuten overeenkomt met 130 graden. In combinatie met de declinatie op 20 graden verwijst dat enerzijds naar de 13:20 gecodeerde tzolkin en anderzijds naar de periode van 1300 dagen. Dat laatste is vooral ook ingegeven in relatie tot de 44 lunaire maanden waarnaar M44 in dit kader naar verwijst.

© Marc Smulders

Last update: September 21, 2016