Home Eindtijd Artikelen Contact
 
 

Verwijzing naar 3 oktober 2012 ontdekt in graancirkelformaties


  

  dagen geleden ging
de stichting van het

Pleiadische tijdperk
van start en sinds
dagen is de invloed van de
9 onderwerelden van het oude tijdperk tanende.

 


De formatie van 12 mei 2012

Op 12 mei 2012 ontstond deze graancirkelformatie bij Water Eaton Copse (Wiltshire):

De overeenkomst met de kosmologie van 12 mei

Dit doet denken aan de positie van een achttal planeten of hemellichamen, gezien vanuit de aarde. Op de dag van de formatie kon er in de dierenriem inderdaad een patroon herkend worden dat veel gelijkenis heeft met de formatie:

Echter twee van de acht cirkels zijn onbezet. Ook zien we dat er feitelijk een verdraaiing is van het tweede kruis en wel met ongeveer 12 graden, zij het dat het kruis wel perfect past voor de zon, de maan, Jupiter en Sedna (zie de doorgetrokken lijnen van de figuur).


De relatie met de toekomst

Ik vroeg me daarom af of er voor de toekomst een datum of (korte) periode zou bestaan die beter past en waarvoor daadwerkelijk alle 8 de cirkels met ten minste één planeet of hemellichaam zijn verbonden. Zo'n periode blijkt er inderdaad te bestaan en wel voor de laatste dagen van September en de eerste dagen van Oktober. Hieronder is de overeenkomst weergegeven voor 3 oktober, wanneer ook de maan bij een druk bezet punt aanbeland:

De verdraaiing van het tweede kruis is nu ook kleiner (zo'n 8 graden) in vergelijking met de dag van de formatie (12 mei; vergelijk bovenstaande figuren).


Het geboortekanaal

Pluto staat op 3 oktober ook nog dichter bij wat ik het "geboortekanaal" van Sedna heb genoemd dan op 12 mei. Sedna is een in 2003 ontdekte planeet met een zeer langgerekte baan en een omlooptijd van zo'n 11.000 jaar! De as van die baan is gericht op het centrum van de melkweg en heb ik "geboortekanaal van Sedna" genoemd, omdat volgens de Maya's het centrum van de melkweg (de Hunab Ku) het centrum is van waaruit alles wordt geboren. Merk op dat dit geboortekanaal ook door de graancirkelmakers als een kanaal als een dubbele cirkel is afgebeeld!! Alhans dat is het geval als ik de planeten met de juiste cirkels heb verbonden. Het is in principe natuurlijk ook mogelijk de formatie een achtste slag of een kwart slag te draaiien en dan zijn de hemellichamen met andere cirkels verbonden. Echter ...


De ontknoping die voortvloeit uit de orientatie van de formatie

Hoe weten we nu zeker of deze formatie daadwerkelijk aan de toekomst refereert? Een evenzo intrigerende vraag is of ik de planeten wel bij de juiste cirkels heb gepositioneerd. Immers door de formatie een achtste of een kwart slag te draaiien komen de cirkels overeen met andere hemellichamen en is datgene wat ik met "geboortekanaal" heb aangeduid geen geboortekanaal meer.

Een belangrijk aanvullend gegeven is de orientatie van de formatie: De cirkel die voor 12 mei met de zon is verbonden blijkt met een afwijking van zo'n 5 graden overeen te komen met de zonsopkomst van die dag. Echter voor 3 oktober blijken zowel de opkomst van de maan en de Pleiaden als mede de ondergang van Mars precies overeen te komen met de orientatie van de formatie en de hemellichamen die ik daaraan heb gerelateerd. Daarbij heb ik (behalve natuurlijk voor de zon) gekeken naar de daadwerkelijk na zonsondergang of voor zonsopkomst (met het blote oog) zichtbare opkomst of ondergang van de hemellichamen:

Afgezien van de zonsopkomst op 12 mei, die ook zo'n 5 graden afwijkt van de orientatie die de cirkel suggereert, is de orientatie van de formatie duidelijk op de opkomst van de maan en de Pleiaden en de ondergang van Mars op 3 oktober georienteerd. Dientengevolge heb ik die cirkels ook met de maan, de Pleiaden en Mars verbonden, waaruit dan automatisch de eerder getekende relatie van de cirkels met de andere hemellichamen volgt.

Ik heb in de figuur tevens de zonsopkomst van 3 oktober ingetekend, die echter behoorlijk afwijkt van de orientatie van de daarmee verbonden lijkende grote cirkel. Bovendien is die cirkel niet met de zon in de horoscoop verbonden, maar is dat met de er tegenoverliggende cirkel het geval (zie boven). We zien dan ook dat, in overeenstemming met de logica, de grootste twee cirkels enerzijds aan de zon zelf (horoscoop in overeenstemming met orientatie Mars, Pleiaden en maan) en anderzijds aan zonsopkomst zijn gerelateerd (maar in in de horscoop aan de gasreus Uranus). Wanneer we overigens op basis van zonsopkomst de horoscoop met 180 graden draaien (waarbij de zon dan wel met de zonsopkomst is gerelateerd), verandert er vanwege de symmetrie van de formatie helemaal niets aan de relatie met de aan de cirkels gekoppelde hemellichamen, bovendien ...


Hé kijk: de zon komt daar op ... op 3 oktober!

De richting van zonsopkomst op 3 oktober blijkt exact overeen te komen met de richting van een formatie die daags erna, op 13 mei op ongeveer 1100 meter afstand is gevonden! De verwijzing naar 3 oktober is ook de reden geweest dat ik precies deze datum als uitgangspunt heb genomen (en niet enkele dagen eerder die ook zouden kunnen passen). Deze formatie bestond uit slechts een grote cirkel (verhoudingen op ware grootte):


Fine-tuning

Dankzij de onderling tamelijk grote afstand, kan de richting van de formatie van 13 mei nauwkeurig worden bepaald. De maximale afwijking in de gemeten orienatie met de daarmee verbonden datum van zonsopkomst kan een dag afwijken. Daarnaast verschaffen ons echter de data van de formaties op 12 en 13 mei heldere aanvullende verwijzingen voor de "fine-tuning", want 3 oktober valt precies 12 × 12 (= 144) dagen na 12 mei en 11 × 13 (= 143) dagen na 13 mei! Belangrijk is dat de formatie uit twee kruisen van 8 cirkels plus een centrale negende cirkel bestaat, want 2 × 8 × 9 = 144: dat past perfect bij de verwijzing naar 3 oktober 2012.


Het dubbele kruis met de vlieger: een astrologisch unicum

Een kruis staat in de astrologie voor een spanningsveld. Hier vinden we een zeer zeldzaam voorkomend dubbel kruis! Uranus, de planeet van revolutie, en pluto, de planeet van dood en wedergeboorte, spelen hierin de hoofdrol.

Ook is van belang dat de dalende maansknoop op 3 oktober veel beter samenvalt met de zogenaamde zwarte maan (het punt waar de maan het verst van de zon verwijderd is) in vergelijking met 12 mei. In de astrologie wordt gebruik gemaakt van 2 punten met betrekking tot de zwarte maan (zie tekening; op 12 mei vielen die vrijwel samen en is er daarom maar een punt ingetekend). Jupiter doet op 3 oktober echter niet meer mee. Verder vinden we nu niet Mars, maar Venus tegenover Neptunus en staat Mars bij de stijgende maansknoop. Een punt is slechts bezet door 2 planetoiden (Ceres en Vesta; de grootste respectievelijk de helderste), die echter ook door een aantal astrologen worden geinterpreteerd. Vooral Ceres (symbool voor de relatie met de moeder) is de opponent van Pluto (symbool voor dood en wedergeboorte) op het geboortekanaal.

Voor astrologen is ook interessant dat Venus de top vormt van een zogenaamde vlieger. De andere punten van de vlieger worden door Mars, Saturnus, de twee planetoiden Ceres en Vesta, Neptunus en Cheiron bezet. Behalve Jupiter hebben alle planeten daarom een belangrijke plaats en maken deel uit van ofwel het dubbele kruis of de vlieger. Jupiter beweegt zich in de periode tot 3 oktober van de samenstand van de zwarte maan en de maansknopen af, maar nadert deze weer in de periode daarna. Een en ander is in onderstaande figuur verduidelijkt:


De doorkruising van het huidige machtsspel ...

Daarnaast lijken beide formaties ook op een militaire luchtmachtbasis te zijn georienteerd (verhoudingen op ware grootte):

De cirkel van 13 mei vormt een perfect kruis met de (enige) start- en landingsbaan van de luchtmachtbasis; het punt waar ook de formatie van 12 mei naar wijst.


Aanvulling achteraf: Verwijzing naar Turks-Syrisch grensincident

De bekekenis van de grenzen en de nabije millitaire basis werden op 3 oktober duidelijk. Het had betrekking op een grensincident tussen Syrië en Turkije en was een voorteken van de Turkse betrokkenheid in het Syrische conflict.

© Marc Smulders

Last update: May 21, 2016