Home Eindtijd Artikelen Contact
 
 

Graancirkel ItaliŽ voorspelt aardbeving
in Iran


  

  dagen geleden ging
de stichting van het

Pleiadische tijdperk
van start en sinds
dagen is de invloed van de
9 onderwerelden van het oude tijdperk tanende.

 


Graancirkelformatie in ItaliŽ van 20 mei 2012

Op 20 mei 2012 vond er een aardbeving plaats in ItaliŽ. Op dezelfde dag werd er een graancirkelformatie in ItaliŽ ontdekt op slechts ruim 100 kilometer afstand van het epicentrum van die aardbeving:

Klik hier voor foto's van die graancirkelformatie. Dit wees erop dat de graancirkelmakers een verband wilden leggen tussen deze aardbeving en de boodschap die in de graancirkelformatie lag besloten.

Daarbij bleek de graancirkelformatie enerzijds te verwijzen naar de zonsverduistering die op de dag van het verschijnen van de graancirkelformatie zou plaatsvinden en anderzijds naar de Olympische Spelen van 1972 in MŁnchen (logo rechts), die door een terroristische aanslag van de Palestijnen werd doorkruist.

Verwijzing naar zonsverduistering op diezelfde dag.

Diverse graancirkelonderzoekers wijzen erop dat de 73 segmenten van die formatie een weergave zijn van een reeks van 73 zonsverduisteringen, waarvan de zonsverduistering die op diezelfde dag als het ontstaan van de graancirkel (20 mei) aan de andere kant van de aarde plaatsvond, deel van uitmaakt. Zonsverduisteringen keren terug met een frequentie die bekend staat als de Saros-cyclus: een periode van 18 jaar en circa 11 dagen. Elke zonsverduistering behoort daarom tot een reeks van zonsverduisteringen die behoort bij een bepaalde Saros-cyclus. De zonsverduistering van 20/21 mei 2012 is in dat verband de 58ste van een reeks van 73 zonsverduisteringen (Saros nr. 128) die steeds met die frequentie van ruim 18 jaar terugkeren.

Verwijzing graancirkelformatie naar aardbeving Iran

De graancirkelformatie bleek een heel precieze verwijzing te zijn naar de aardbeving die op 11 augustus 2012 Noord-Iran heeft getroffen. De relaties zijn samengevat in de volgende tabel:

Aanwijzing formatie

Relatie met werkelijkheid

Formatie op dag waarop aardbeving plaatsvond in ItaliŽ en de formatie werd op relatief korte afstand van het epicentrum van die aardbeving gevonden

Relatie met nog een aardbeving (in Iran)

De formatie legt een relatie met zonsverduistering op de dag van de formatie (20 mei), want de 73 segmenten komen overeen met de 73 zonsverduisteringen van Saros-cyclus 128

Aardbeving in Iran vond net als de zonsverduistering plaats bij een samenstand van de maan met Jupiter, Sedna, de zwarte maan, de zuiderknoop en de Pleiaden!

De formatie legt schijnbaar verband met terroristische aanslagen Palestijnen bij Olympische Spelen in MŁnchen (analogie logo Olympische Spelen in MŁnchen)

Slechts indirecte relatie: Aardbeving vond plaats in land dat enerzijds vaak wordt beschuldigd van terrorisme en anderzijds vaak ook slachtoffer is van aanslagen.

Dat logo verbindt ook de gijzeling van de Palestijnen op 5 september 1972 (Olympische Spelen in MŁnchen) met aanvang Olympische spelen in Londen op 27 juli 2012: de datum volgens de Tzolkin is identiek (8 Ahau, Dreamspell) en de formatie viel relatief kort voor de aanvang van de Olympische Spelen in Londen.

De aardbeving in Noord-Iran vond plaats tijdens de Olympische Spelen in Londen.

Aardbeving in ItaliŽ op 20 mei alsmede Londen lagen in exacte Noordwestelijke richting t.o.v. formatie

Aardbeving vond plaats tijdens Olympische Spelen en wel exact in het Oosten, gezien vanuit de formatie!

Samenvattend: het beeld dat naar voren komt is dat de werkelijkheid volledig in lijn is met de informatie van de graancirkelformatie, met andere woorden: de graancirkelformatie was op zichzelf perfect in zijn boodschap.

OriŽntatie van de aardbeving in Iran

Kort na het ontstaan van de formatie was me al opgevallen dat de graancirkelformatie van 20 mei, de aardbeving in ItaliŽ op diezelfde dag en Londen exact op ťťn lijn lagen en bovendien in een exacte Noordwestelijke richting:

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Het is gebleken dat gezien vanuit de graancirkelformatie de aardbeving in Iran exact in het Oosten plaatsvond (voor het epicentrum vinden we een afwijking van een 0,5 graad, maar de dichtstbijzijnde stad Ahar lag inderdaad exact in het Oosten). Dus ook nu vinden we een hemelsrichting volgens een van de 8 hoofdstreken van de kompasroos! Dit wordt duidelijk in het volgende plaatje:

Klik op de afbeelding om te vergroten.

N.B. De aardbeving in Iran en de graancirkelformatie in ItaliŽ liggen niet op dezelfde breedtegraad. Echter door de kromming van de aarde loopt de lijn die die graancirkelformatie met de aardbeving verbindt (de kortste afstand over het aardoppervlak) exact naar het oosten, gezien vanuit de graancirkelformatie (zie "Koers" van 90 graden van de lijn, linksonder in de "lineaal" van de afbeelding)!

De locatie van de graancirkelformatie in ItaliŽ was dus - evenals trouwens alle andere aspecten van de graancirkelformatie - volledige perfect uitgekozen!

© Marc Smulders

Last update: August 31, 2016