Home Eindtijd Artikelen Contact
 
 

Graancirkelformatie toont baan van Sedna, de twaalfde planeet!


  

  dagen geleden ging
de stichting van het

Pleiadische tijdperk
van start en sinds
dagen is de invloed van de
9 onderwerelden van het oude tijdperk tanende.

 


Op 9 Mei 2009 verscheen deze graancirkelformatie bij Peaks Downs in Wiltshire, een streek ik het oeroude England waar jaarlijks vele graancirkelformaties verschijnen. De formatie verscheen naast een snelweg. Het is een centrale zon waar omheen een planeet draait in een ellipsvormige baan.

Klik hier voor een impressie.

Deze formatie laat duidelijk de elliptische baan van een hemellichaam rond de zon zien. Dit blijkt uit het feit dat de zon ver buiten het centrum van de baan is geplaatst. De toenemende grote van de graancirkels naarmate het hemellichaam verder is verwijderd van de zon, kan worden begrepen met Keplerís natuurwetten. Er geldt namelijk dat een hemellichaam zich sneller beweegt naarmate deze zich dicht bij de zon bevindt en langzamer naarmate deze verder is verwijderd van de zon. De graancirkelformatie toont 12 cirkels rond de zon, overeenkomend met de 12 tekens van de dierenriem. Ten gevolge van deze natuurwet heeft een hemellichaam een veel langere tijd nodig om door een teken van de dierenriem te lopen wanneer deze ver is verwijderd van de zon, dan wanneer deze dichtbij de zon staat. De tijd die een hemellichaam nodig heeft om door een teken van de dierenriem te lopen is in de formatie weergegeven door de grootte van de cirkels.

Tot zover geen nieuws, maar waarom zouden de graancirkelmakers ons iets willen vertellen over de wetten van Kepler, die al eeuwenlang algemeen bekend zijn? De reden is dat de formatie verwijst naar een specifieke planeet! Om dit te begrijpen moeten we naar de kosmologie van de dag van de formatie kijken en dan ontdekken we dat de zon op deze dag in een samenstand met Sedna stond! Daarnaast was het op deze dag volle maan, zodat de zon, de aarde, de maan en Sedna precies op een lijn stonden. De exacte samenstand van de zon met Sedna vond 2 dagen later plaats, maar de stand van de zon van de dag van de formatie komt exact overeen met de stand van Sedna op de dag dat deze is ontdekt, namelijk 14 november 2003! Frappant is ook dat de formatie precies 2003 dagen na de ontdekking van Sedna is gecreŽerd, wat precies overeenkomt met het jaar van ontdekking en samen met de 12 cirkels heeft dat een treffende overeenkomst met de meer wetenschappelijke naam: 2003VB12.

Waarom verwijzen de graancirkelmakers ons naar Sedna? De reden is dat SeDNA een relatie heeft met het leven op planeet aarde Ö

Naast Sedna, is er met betrekking tot de formatie nog een andere kosmologisch gegeven belangrijk en wel de samenstand van Venus en Mars. Dit moet gezien worden in samenhang met de 12 cirkels plus een dertiende centrale cirkel. Deze hebben ook een relatie met de maan, waarbij 12 lunaire maanden overeenkomen met circa 13 siderische alsmede 13 draconische maanden. De relatie wordt gevonden over een periode van 4 ◊ 12 = 48 alsmede 8 ◊ 12 = 96 lunaire maanden gerekend vanaf de datum van de formatie, zijnde de volle manen op 27 maart 2013 alsmede die op 11 februari 2017. Het blijkt namelijk dat op die data zowel Venus als Mars weer een nagenoeg identieke stand in de dierenriem aannemen als op de dag van de formatie (de afwijking voor zowel Venus als Mars bedraagt minder dan 2 graden). Op 11 februari 2017 staan bovendien de zon en de maan beiden precies vierkant op Sedna en dat is daarom de datum of periode waar de formatie naar verwijst. De betekenis daarvan volgt uit het gegeven dat de formatie exact op de grens van twee districten (de Borough van Swindon en het district Wiltshire) in de ceremoniŽle graafschap Wiltshire werd gevonden en tevens pal naast een autobaan. Ook de autobaan passeerde exact op het punt van de formatie de grens:

De autobaan staat symbool voorhet pad dat de mensheid bewandelt en de grens geeft daarbij een overgang aan naar een nieuwe bestemming, die verband houdt met de thematiek van Sedna: de vernieuwing van het leven. Waarschijnlijk is dat de thematiek die opgeld doet voor de periode van (circa) 11 februari tot en met het einde van die maand in 2017, twee dagen na een ringverduistering.

Op 29 december 2016 (44 dagen eerder) staan de zon, de maan en Mercurius nagenoeg in een samenstand met de zogenaamde lange as van Sedna, het punt waar Sedna het verst verwijderd is van de zon, in het centrum van ons melkwegstelsel.

© Marc Smulders

Last update: August 3, 2016